LAHS Varsity Girls Basketball Espanola @ LAHS 02/15/2017 **SENIOR NIGHT**