LAHS Girls JV Basketball Santa Fe @ LAHS 12/06/2016