LAHS Girls JV Basketball Farmington @ LAHS 11/19/2016