LAHS Girls Varsity Basketball Espanola @ LAHS 02/19/2019 **SENIOR NIGHT**