LAHS Girls C-Team Basketball Santa Fe @ LAHS 12/06/2016