LAHS C-Team Boys Basketball Santa Fe @ LAHS 01/07/2017